Kişisel Verilerin Korunması

Enbey Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Enbey Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda Hizmet’in; sağlanması süreçlerinin planlanması ve icrası, iyileştirilmesi, mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, biz kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları gözetilerek, özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması adına gerekli olan aktivitelerin planlanması için; site içi kullanım verilerimin, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uygun olarak Şirketiniz Enbey Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Enbey Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.